Брачное агентство "SOVCHI ELIT"
Брачное агентство "SOVCHI ELIT"
2 отзыва
Совчи (Сваха)

Брачное агентство "SOVCHI ELIT"

Ташкент ул. Навои 3/66
+99x xxx xxxxx Показать
онедельник-Пятница: с 10:00 до 17:00
info@sovchi-elit.uz
Описание

Брачное Агентство "SOVCHI ELIT"

Ассалому алайкум, азиз опа-сингиллар, ака-укалар, ота-оналар!

БИЗНИНГ САЙТИМИЗГА КИРГАНИНГИЗ УЧУН ЎЗ МИННАТДОРЧИЛИГИМИЗНИ БИЛДИРАМАН.

Аввало узимни таништирмокчиман. Мен – 40-йиллик педагогик стажга эга булган 3 угилнинг онасиман. Яратганга шукур, турмуш уртогим билан биргаликда барчаларини тарбияладик ва укитдик, бир касб эгаси булганда уй-жойли килдик. Ажойиб келинлар туширганман, шириндан-шакар невараларнинг бувисиман.

Вақти келиб, нафакага чиқдим, аммо, хали куч-кувватим бор экан, менинг фикримча бир савобли булган ишга кўл урдим.

Менинг хамкасбим, тажрибали педагог, олима ва, колаверса, ажойиб инсон Нодирахон Абдуллаева билан бир ярим йилдан бери инсонларга уз бахтини топишга ердам бериб келяпмиз. “Sovchi-Elit” никох агентлиги асосан республикамизнинг фукоролари учун хизмат курсатади, шунинг учун бу сохада илк кадамни куйдик деса хам булади.

Асосий максадларимиз деб куйидагиларни куйганмиз:

• Мамлакатимиз ёш йигит-кизларига уз жуфти-халолини учратишга ёрдам бериш;

• Турмуши бузилган, бева, урта ёшли, аммо турли сабабларга кура халигача ёлгиз кишиларни оила куришига кумаклашиш;

• Чет элларда укийдиган ёки ишлайдиган йигит-кизларимизга уз бахтини топишга;

Утган бир ярим йил ичида элликка якин туй булди, янги оилалар курилди. Бу демакки, юзта киши хаётда баркарорликка етишди, уларнинг ота- оналари ва якинлари хурсанд булди.

Бизнинг халкимиз кадимдан келин-куев танлашга катта ахамият бериб келган. Хаёт бу сиесат тугрилигини тасдиклаб келмокда, чунки Шаркда оилавий бахт нафакат йигит-киз курган оила хаёти билан, балки уларнинг оилалари, якинлари ва биродарларининг тинчлик-хотиржамлиги билан богликдир.

Нима учун бу ташкилот шунчалар фаол хизмат курсатиб келмокда деган саволга мен «мазкур хизмат турининг эхтиёжмандлигида ва долзарблигида» деб жавоб берган булар эдим.

Бозор иктисодиёти даврида купчилик йигит-кизлар укиш, иш, хизмат, узининг савиясини ошириш билан банд, уларнинг ота-оналари хам иш ва хизмат билан машгул. Бундай турмуш тарзида успирин бир касбни эгаллагунга кадар ой-йиллар утмокда. Ёшларимиз тез улгайиб, оила куришга жиддий ёндашмокдалар. Онги усган, узлигини англаган киши узининг, ота-онаси ва оиласининг дунё карашига муносиб инсон билан мустахкам оила куришни орзу килади, ниятларини амалга оширишда хамфикр жуфти-халол излайди.

Хуш, эрталабдан кечгача иш-хизматда булган ёшлар каерда учрашиши мумкин?

Албатта, узбекларнинг урф-одатига кура кизларникига совчиликка борилади. Уйма-уй билган-танимаган жойни кидириб бориш, уй эгаларининг буш пайтини келишиб, совчиликка катнаш каби харакатлар вакт нуктаи назаридан бирмунча мушкул булса, бегона уйнинг эшигини очиш хам турли психологик нокулайликлар сабабли онсон кечмайди.

Бизнинг агентлигимизда кунглингизга еккан турмуш уртоги, келин еки куевни топишингиз, у хакида бирламчи ахборотга эга булишингиз мумкин. Бунда сизнинг хохиш-шароитингизга кура турли шаклларда хамкорлик килишимиз мумкин.

Масалан, энди онажонлар совчиликка борганда номаълум юзта хонадонга эмас, балки узи танлаган унта хонадонга борадилар. Ёки, турмуш курадиган ёшларнинг хохиш-истаклари устувор булганини инобатга олсак, авваламбор уларни бир-бири билан танишиб учрашишини ташкил килиш мумкин. Хуллас, келин-куёв топиш учун турли йуллар мавжуд булса-да, энг мухими – натижаси. Бизнинг фолиятимизнинг натижалари эса сизнинг фаоллигингизга боглик. Сиз бизларни куллаб-кувватласангиз, биргаликда орзу килган келин еки куёв топишга уз мехнатимизни аямаймиз.

Бугунги кунда никох агентлигининг ахборот мажмуаси ташкилотчиларнинг ёру-биродарлари, хамкасбларининг, танишларнинг буйи етган фарзандлари хакидаги маълумотлардан иборатдир. Офисимизга келин ва куёв кидириб келган аёллар хам биз билан танишиб, ишлаб куриб, ниятларимизни пок-эзгулигига ишонч хосил килиб уз якинлари, кушни ва хамкасбларининг кизлари хакида маълумотлар берадилар, тавсия киладилар. Ахир, кулингдан келган ёрдамингни аямасанг, бирон инсоннинг бахтига сабабчи булсанг, дунёда бундан ортик савоб борми?

Умуман олганда биз юритаётган фаолиятимиздан жуда хурсандмиз, чунки куп кишилар бизга ишониб келиб уз бахтини топди. Албатта, биз барчага ёрдам бера олмаймиз. Бари Оллохдандир, Улуг Эгамнинг узи куллаб-кувватласа, баракасини берса, биз кулдан келганча харакату-хизматимизни аямаймиз. Куриладиган оилаларнинг сифати куп омилларга боглик булгани сабабли, бизнинг мижозларимизга куйиладиган талаблар хам жиддийдир. Биз бирон касби-хунарни мукаммал эгаллаган, иш жойи тайин, жисмонан ва рухан соглом, хулки ва одоби пок, мустахкам оила куришга муносиб жиддий кишилар билан ишлаймиз.

Конфеденциаллик сиёсатни таъминлашга жавобгармиз. Бизнинг агентлигимиз хизматидан умр йулдошини топмаганлар эмас, барки оилани мукаддас билган ва сифатли оила куришга жиддий караган, шу талабга арзийдиган инсонлар мурожаат киладилар.

Хурматли ота-оналар!

Барчангизга маълум-ки, фарзандни оилали килиш, кизни турмушга бериш, йигитни муносиб жуфти-халолига топшириш хар бир ота ва онанинг бурчи, колаверса, буюк карзидир. Шундай экан, Сиз учун нима нарса мухим фарзандингизни бахтими ёки огзига кучи етмаган, замон талабини тушунмаган кишининг миш-миш гапими? Азиз опа-сингиллар, агар узатадиган буйи етган кизингиз булса бизнинг офисимизга келинг, биз билан гаплашинг, кейин уз хулосангизни килинг. Ёши катта, ажралган ёки бева эркаклар, тортинманг. Биз сиз учун кишин- ёзин хар куни ишлаймиз. Биз чиройли, укимишли, пазанда, оила куришга тайёр, сизни бахтли килишга кодир аёллар ва кизлар билан сизни таништириш.

Биз сизни кутамиз! Телефон килинг! Сизга кулай вактда биз сизни кабул килишга тайёрмиз. Хар бир инсон оз жуфти-халолини топишга интилиши керак. Хеч ким ёлгиз булмасин. Биз эса уз бахтингизни топишга ердамимизни ямаймиз.

Милые мамочки, если Ваша дочь стесняется, сами приходите с ее анкетой в наш офис. Мы же будем отправлять к вам домой совчилар (свах) для самых завидных женихов. Мы ждем Вас! Не упустите свой шанс!

Уважаемые посетители сайта, приглашаем ВАС ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА НАШЕМ НОВОМ ПОРТАЛЕ: sovchielit.uznet.biz, ГДЕ ВЫ НАЙДЕТЕ МНОГО ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ О НАШИХ ЖЕНИХАХ И НЕВЕСТАХ!

Ҳурматли сайт фойдаланувчилари, сизларни бизнинг янги порталимиз: sovchielit.uznet.biz да рўйхатдан ўтишга таклиф қиламиз. Бу порталда сиз бизнинг бўлажак келинларимиз ва куёвларимиз ҳақида кўплаб маълумотлар олишингиз мумкин!

МИЛЫЕ ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ, МУЖЧИНЫ

Приглашаем Вас в наше брачное агентство «Sovchi Elit», основная цель которого, помочь Вам найти свое счастье. Жизнь доказала, что продуманные браки являются, как правило, самыми прочными и счастливыми. Традиции наших дедов и прадедов тщательно подбирать свою половину, выдержало испытание временем.

В нашем банке данных Вы найдете всю имеющуюся у нас информацию о понравившемся Вам девушке или парне. Мы с полной серьезностью подходим к подбору достойной Вас кандидатуры.

На наш взгляд, сочетание лучших традиций, менталитета узбекского народа с современными требованиями к жениху и невесте, несомненно, даст хороший результат.

К Вашим услугам будут предоставлены профессиональные психологи и стилисты.

На нашем сайте регулярно будут делиться с Вами своими взглядами на те или иные темы, своим жизненным опытом люди, достигшие успехов в профессиональном поприще и в семейной жизни.

Здесь же вы получите ответы на все интересующие Вас вопросы от известных в республике специалистов и женщин с большим жизненным опытом. Сайт будет как полезным, так и информативным и поможет вам в решении важных личностных проблем.

Cегодня, при остром дефиците времени, и возросших требованиях к будущим женам и мужьях, наше агентство может быть полезным Вам для устройства Вашей личной жизни.

Тысячи наших соотечественников за рубежом, кто учится, кто работает, смогут воспользоваться нашими услугами. Мы очень надеемся, что благодаря нашему сотрудничеству будут созданы крепкие, счастливые семьи.
Наше Агентство только для серьезных людей и только с серьезными намерениями.

«Любви все возрасты покорны». Возраст клиента не менее 20 лет и не более 70 лет.
Вся имеющаяся у нас Ваша информация является строго конфиденциальной.
Прием клиентов по предварительной записи. Финансовые вопросы обсуждаются при личной встрече.
Анкеты принимаются лишь после индивидуальной беседы с клиентом.

На страничке дирекции Агенства Вы можете прочитать отзывы, комментарии, а также задать нам свой вопрос. Перейти >

Не упустите свой шанс! У нас Вы можете встретить свое счастье!

найти свою половинку

я хочу найти свою половинку

2019-08-02 17:33:44

Оставить отзыв

Похожие организации